Přeskočit na obsah

Ubytovací řád pensionu U Soudu

UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů pensionu.
2. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Nástup na pokoj je možný nejdříve od 14.00, rezervace pokojů maximálně do 17.30, nebo dle dohody.
3. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit předem, nebo dle dohody. Ceny jsou smluvní.
4. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
5. Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10:00 hod. Do té doby musí pokoj uvolnit. Při prodloužení do 18:00 hod. se účtuje přirážka 50 % z ceny pokoje a nad 18:00 hod. 100 %.
6. Stornopoplatek – 4 a více dní před poskytnutím první služby, host uhradí cenu za první noc. 72 až 24 hodin před poskytnutím první služby, host uhradí 50% z ceny objednaných služeb, nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot). Při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo při stornu v den nástupu, host uhradí 100% z ceny objednaných služeb.
7. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
8. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společné prostory a služby ubytovacího zařízení.
9. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě holicího strojku, fénu či kulmy.
10. Návštěvy mohou hosté přijímat pouze ve společných prostorách. V ubytovací části nejsou návštěvy povoleny.
11. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, a uzamknout dveře.
12. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.Všechny prostory pensionu jsou nekuřácké a kouření je zakázáno.
13. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, mimo první pomoci v prostoru hotelu, si host hradí sám.
14. Ubytovatel odpovídá za věci hosta, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
15. Zvířata nejsou povolena.
16. Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 07:00 hod.
17. Za škodu způsobenou na majetku a zařízení pokoje odpovídá host dle platných předpisů. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek 1000 Kč.
18. Ubytovatel nezodpovídá za zaparkovaná auta.
19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení, případně recepce.

Ubytovací řád je platný od 01.01.2021.

Za vedení pensionu Jaromír Novotný.